Category Archives: ሰብአዊ መብት

የቤንሻንጉል የፀጥታ ክፍል ኃላፊ ለፍርድ ይቅርብ (ልያ ፋንታ)

ይህ ዘባተሎ ነዉ ከህዋህት የሚሠጠዉን መመሪያ
እንደወረደ ተቀብሎ አማራን አባርሩልኝ የሚለዉ፠ ህግ በሌለበት ዘመን የሽምቅ ተዋጊ አቋቁሞ ይህን ሠዉ አፍኖ … Continue reading

Posted in Amharic News, Ethiopian news, ሰብአዊ መብት, ዜና | Tagged | Leave a comment

ቤኒሻንጉል – የደም ጎርፍና መፈናቀል! (ሐይሉ አባይ ተገኝ)

በሰማዕታት ሣምንት የተተገበረ ወያኔያዊና አረመኔያዊ የዘር ማፅዳትና የዘር ፍጅት በቤኒሻንጉል እንመክት!
ወያኔ አማራን ማጥፋት የትግል ግቡ ያደረገው ዛሬ… Continue reading

Posted in Amharic News, Ethiopian news, ሰብአዊ መብት | Tagged | Leave a comment